Rotasept

Rotasept® е готов за употреба дезифициенс за репроцесирање на прецизни ротирачки инструменти

Основни карактеристики

  • Специјално наменет за стоматологија
  • Ефикасен против бактерии (вклуч. ТБ), габи, вируси ХБВ, ХИВ)
  • Негува и штити од корозија
  • Без алдехиди
  • Пократко контактно време во ултразвучни бањи

Места на примена:

За рачна дезинфекција и чистење на сите видови ротирачки инструменти во стоматологија. Благодарение на извонредната компатибилност со материјалите и сеопфатната ефикасност Rotasept® ги осигурува сите важни својства на производите за репроцесирање на ротирачките прецизни инструменти.

Начин на употреба:

Да се стави Rotasept® нерастворен во кадичката за потопување на иструменти. Со цел да се избегне засушување на нечистотиите на површината, веднаш после употребата да се стават ситните ротирачки инструменти во кадичката со раствор. Чистење и дезинфекција во еден чекор, се загарантирани.

Да не се меша со чистачки агенси.

За да се избегне создавање на ´рѓа на инструментите, после вадењето од Rotasept® да не се испираат со вода. Со помош на пинцети инструментите да се стават на целулозна ткаенина и да се остават да се исушат.

Доколку е потребно упорните нечистотии да се отстранат и да се повтори процесот за дезинфекција. Време на потопување: 15 минути. Не се препорачува оставање на инструментите во растворот подолго од препорачаното време. Употребениот растворот треба да се заменува секој ден. Пократко контактно време во ултразвучни бањи: 5 минути.

Доколку е потребна стерилизација на инструментите, Rotasept® треба да се испере од инструментите и инструментите да се исушат.

Пакување:

  • Rotasept шише од 2 L
  • Rotasept канистер 5 L
image

Производител