mikrozid sensitive liquid

Безалкохолен брзоделувачки дезифициенс на база на кватерни амониумови соли.

  • Без алкохол
  • За сите видови на површини
  • Многу брзо и ефективно делување

Места на примена:

Брза дезинфекција на медицинска опрема (ЦЕ 0297) и други околни површини.

Посебно погоден за површини осетливи на алкохол (на пр: плексиглас и ултразвучни сонди).

Микробиолошка активност

mikrozid sensitive liquid е ефективен против:

  • бактерии
  • габи
  • вируси (на пр: Хепатитис Б вируси, ХИВ, ротавируси, норо, полиома СВ 40)

Пакување:

  • mikrozid sensitive liquid 1 L
  • mikrozid sensitive liquid 5 L