san

течен концентрат за професионална дезинфекција и чистење на санитарни простории.

  • Кратко контактно време со употреба на концентратот
  • Отстранува нечистотија, бигор и уринарни остатоци (кисела pH вредност)
  • Материјална компатибилност на керамички површини
  • Без алдехиди
  • Тестиран согласно европските стандарди

Места на примена:

Дезинфекција и чистење на санитарни простории и санитарни чворови, како на пример подови, ѕидни површини, тоалети, мијалници, тушеви, кади. Погоден за употреба на ѕидни и подни плочки, како и емајл отпорен на киселини.

Методи/инструкции за употреба:

Arcana® san може да се користи како концентрат или како работен раствор (разреден со вода). Особено во случај на поголемо онечистување, се препорачува концентратот да се испрска директно на површините кои треба да се исчистат. Кога концентратот на Arcana® san се користи за брза дезинфекција, се препорачува третираната површината да се исплакне со вода. Чистењето на поголеми површини (подови, ѕидови), се врши со разредениот работен раствор. Нечистотијата, бигорот, како и уринарни остатоци, Arcana® san лесно ги отстранува.

Пакување:

  • шише од 1 L
  • канистер од 5 L