neutro cleaner

Неутрален течен концентрат за хигиенско чистење на површини

  • многу голема моќ на чистење
  • добра компатибилност со материјалите

Места на примена:

За употреба во сите професионални области каде се бара хигиенска чистота на обработените површини.

  • индустриски производствени области (на пример, површини и опрема)
  • друштвени и санитарни области

Методи/инструкции за употреба:

Да се приготви раствор за употреба до посакуваната концентрација. Обратете внимание површините да бидат целосно навлажнети (на пример 40 мл/м2). Површините кои се во контакт со прехранбени производи треба последователно да се премијат со доволна количина на вода (со квалитет на вода за пиење), одкако ќе помине препорачаното време на дејствување.

Пакување:

  • Шише од 2 L
  • Канистер од 10 L