Име на лекот:  OCTENISEPT VAGINAL SOLUTION THERAPEUTIKUM® / ОКТЕНИСЕПТ ВАГИНАЛЕН РАСТВОР

Состав: octenidine, phenoxyethanol ( 0,1 % + 2 %)

Фармацевтска форма: вагинален раствор

Пакување: шише со спреј пумпа + апликатор х 50 ml

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).