Dr. Falk Pharma snippet

УРСОФАЛК® / URSOFALK®

Урсофалк® е достапен во 3 фармацевтски дозирани форми - капсули, филм обложени таблети и перорална суспензија.

 

Урсофалк® 250 mg капсули

Состав: ursodeoxycholic acid 250 mg

Фармацевтска форма: капсула, тврда

Пакување: 50 капсули, 100 капсули

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Урсофалк® 500 mg филм-обложени таблети

Состав: ursodeoxycholic acid 500 mg

Фармацевтска форма: филм-обложена таблета

Пакување: 50 филм-обложени таблети, 100 филм-обложени таблети

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Урсофалк® 250 mg / 5 ml перорална  суспензија  

Состав: ursodeoxycholic acid  250 mg / 5 ml

Фармацевтска форма: перорална суспензија

Пакување: 1 темно стаклено шише 250 ml

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Производител