Dr. Falk Pharma snippet

 

САЛОФАЛК® / SALOFALK®

Салофалк е достапен во 4 фармацевтски дозирани форми - гастрорезистентни таблети, гастрорезистентни гранули, клизми и супозитории.

 

Салофалк® 250 mg гастрорезистентни таблети

Состав: mesalazine 250 mg

Фармацевтска форма: гастрорезистентна таблета

Пакување: 100 гастрорезистентни таблети

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Салофалк® 500 mg гастрорезистентни таблети

Состав: mesalazine 500 mg

Фармацевтска форма: гастрорезистентна таблета

Пакување: 100 гастрорезистентни таблети

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Салофалк® 500 mg супозитории

Состав: mesalazine 500 mg

Фармацевтска форма: супозиторија

Пакување: 10 супозитории

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Салофалк® 4 g/60 ml клизми, ректална суспензија

Состав: mesalazine 4 g/60 ml

Фармацевтска форма: ректална суспензија (клизма)

Пакување: 7 клизми

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

Салофалк® Грану-Стикс®500 mg гастрорезистентни гранули со продолжено ослободување

Состав: mesalazine 500 mg

Фармацевтска форма: гастрорезистентни гранули со продолжено ослободување

Пакување: 100 ќесички

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Салофалк® Грану-Стикс®1000 mg гастрорезистентни гранули со продолжено

Состав: mesalazine 1000 mg

Фармацевтска форма: гастрорезистентни гранули со продолжено ослободување

Пакување: 50 ќесички, 100 ќесички

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Салофалк® Грану-Стикс® 1.5 g гастрорезистентни гранули со продолжено ослободување

Состав: mesalazine 1,5 g

Фармацевтска форма: гастрорезистентни гранули со продолжено ослободување

Пакување: 100 ќесички

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

Салофалк® Грану-Стикс®3 g гастрорезистентни гранули со продолжено ослободување

Состав: mesalazine 3 g

Фармацевтска форма: гастрорезистентни гранули со продолжено ослободување

Пакување: 100 ќесички

Начин на издавање: Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).

 

image

 

image

 

 

Производител